Tag Archives: alla räknesätt

Kängurun – NCM:s och Nämnarens nya webbplats

Kängurun – NCM:s och Nämnarens nya webbplats
— Läs på ncm.gu.se/kanguru

Annonser

Mathforest spel för låg-och mellanstadiet

Spel för låg-och mellanstadiet. Här finns möjligheter att välja olika räknesätt och olika svårighetsgrader.