Tag Archives: matteproblem

Kängurun – NCM:s och Nämnarens nya webbplats

Kängurun – NCM:s och Nämnarens nya webbplats
— Läs på ncm.gu.se/kanguru

Annonser

Matildas mattegåta – UR Play

Matildas mattegåta – UR Play.

Programmen är tänkta för åk 3 som lektionsstartare, gåtor utan svar att inleda lektionen med.

De tio programmen har samma ramberättelse men olika mattegåtor.

UR Samtiden – Underbar matematik 2013: Hur kan vi räkna mindre men lära mer? – UR.se

UR Samtiden – Underbar matematik 2013: Hur kan vi räkna mindre men lära mer? – UR.se

Peter Ellwe undervisar i matematik och hans bästa råd är att väcka nyfikenheten hos eleven. Visa bilder på ett matematiskt problem driver eleven till att bli nyfiken på svaret, och därför blir det enklare att lösa den matteuppgiften, säger han.

Inspelat 10 oktober 2013. Arrangör: Skolporten.

Elevernas egna problem | Smarta Puman

mattebloggEtt sätt att samla klassens egna matteproblem kan vara att göra en blogg, en speciell matteblogg. Har man redan en klassblogg kan man antingen länka mattebloggen dit, eller lägga in matteproblemen i den och tagga dem så alla kan hitta.
Då kan man både dela med sig till andra och alla i klassen kommer åt alla uppgifterna både i skolan och hemma.

Elevernas egna problem | Smarta Puman.