Tag Archives: vardagsmatematik

Kängurun – NCM:s och Nämnarens nya webbplats

Kängurun – NCM:s och Nämnarens nya webbplats
— Läs på ncm.gu.se/kanguru

Annonser

EdQu: Ta kontroll över dina läromedel

A60CF536-82D3-4F36-A0A3-D9DBC3E6C71DKälla: EdQu: Ta kontroll över dina läromedel

Mattematchen 2016 – en nationell mattetävlingen online

Vårt mål är att uppmuntra barn att lära sig matematik och använda digitala verktyg i grundskolan. Anmäl er idag! Låt er inspireras av matte och användandet av teknologi!

Källa: Mattematchen 2016 – en nationell mattetävlingen online

UR Samtiden – Underbar matematik 2013: Hur kan vi räkna mindre men lära mer? – UR.se

UR Samtiden – Underbar matematik 2013: Hur kan vi räkna mindre men lära mer? – UR.se

Peter Ellwe undervisar i matematik och hans bästa råd är att väcka nyfikenheten hos eleven. Visa bilder på ett matematiskt problem driver eleven till att bli nyfiken på svaret, och därför blir det enklare att lösa den matteuppgiften, säger han.

Inspelat 10 oktober 2013. Arrangör: Skolporten.

McDonald’s satsar på – matematik | Skolvärlden

 

McDonald’s satsar på – matematik | Skolvärlden.

Det finns matematik överallt, använd vardagen i matematiken.