Tag Archives: digitala lärverktyg

Matematik.fi

Matematik.fi.

Annonser

Tidsenliga lärverktyg hjälper dem med läs- och skrivsvårigheter

See on Scoop.itIKT och iPad i undervisningen

Elever med läs- och skrivsvårigheter får större möjligheter att klara skolans mål om de använder tidsenliga verktyg.

See on www.skolverket.se