Tag Archives: digitala lärverktyg

Kängurun – NCM:s och Nämnarens nya webbplats

Kängurun – NCM:s och Nämnarens nya webbplats
— Läs på ncm.gu.se/kanguru

Annonser

EdQu: Ta kontroll över dina läromedel

A60CF536-82D3-4F36-A0A3-D9DBC3E6C71DKälla: EdQu: Ta kontroll över dina läromedel

Matematik.fi

Matematik.fi.

Tidsenliga lärverktyg hjälper dem med läs- och skrivsvårigheter

See on Scoop.itIKT och iPad i undervisningen

Elever med läs- och skrivsvårigheter får större möjligheter att klara skolans mål om de använder tidsenliga verktyg.

See on www.skolverket.se