Tag Archives: förståelse

UR Play och matematik

På UR Play finns en hel del program som handlar om matematik. Program som är användbara i undervisningen men även föreläsningar och debatter.
Man går in på UR Play och skriver in sökordet matematik. http://urplay.se/Produkter?search_ao=matematik

Annonser

UR Samtiden – Underbar matematik 2013: Hur kan vi räkna mindre men lära mer? – UR.se

UR Samtiden – Underbar matematik 2013: Hur kan vi räkna mindre men lära mer? – UR.se

Peter Ellwe undervisar i matematik och hans bästa råd är att väcka nyfikenheten hos eleven. Visa bilder på ett matematiskt problem driver eleven till att bli nyfiken på svaret, och därför blir det enklare att lösa den matteuppgiften, säger han.

Inspelat 10 oktober 2013. Arrangör: Skolporten.